Tudalen 1: Yr arolwg

Bydd eich atebion yn yr arolwg byr hwn yn ein helpu i ddeall:

  • sut mae’n hadnoddau’n cael eu defnyddio;
  • yr effaith maent yn eu cael ar athrawon a dysgwyr;
  • y ffyrdd o ddatblygu adnoddau yn y dyfodol.

Mae Canolfan San Silyn yn ddiolchgar am eich amser a’ch cefnogaeth!